Witamy na stronie internetowej Konferencji

Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia została objęta honorowym patronatem:

Prof. dr hab. Bronisława Marciniaka
J.M. Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego
Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dydaktycznej pt. Gospodarka Przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia, którą współorganizuje Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Zespołem Problemowym ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Unią Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna.

Celem Konferencji jest prezentacja doświadczeń wypracowanych w toku przygotowywania nowych programów kształcenia dla kierunku Gospodarka Przestrzenna w uczelniach wchodzących w skład Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna zgodnych z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji oraz wypracowanie obszarów współpracy dydaktycznej między jednostkami prowadzącymi ten kierunek studiów. Szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na stronach tego serwisu.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
prof. UAM dr hab. Paweł Churski